Iowa
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
 TRƯỜNG THẨM MỸ ( Nhận đổi bằng cho tất cả các tiểu...
Ad ID: 172907  Cập nhật: Mar/17/2023
Là Trường Dạy Nails Tóc Đầu Tiên Của Người Việt Trên Tiểu Bang IOWA. Với Tiêu chi Người Việt Giúp Đỡ Người Việt Lẫn Nhau.
***Trường Có Các Lớp Nails,Tóc ,Facial ,Wax ,Xâm Thẩm Mỹ V.V..
***Trường Có Các Lớp Học Dài Hạn ,Ngắn Hạn , Và Đặc Biệt Có Các Lớp Đào Tạo Từ Xa Mà Các Bạn Chỉ Cần Ghi Danh Mà Không Cần Tới Trường V.V.V .
***Trường có nhận đổi bằng Nail ,Tóc khác các tiểu bang trên nước mỹ và Đặc biệt có lớp GED( bằng highschool) cho nhiều tiểu bang.
Xin Vui Lòng Liên Lạc Với Cô Kathy Phone ☎ ( Nói tiếng Việt).
hoặc 217-904-4748

The Nail Tech
1321 E Euclid Ave
Des Moines, IA 50316
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
Cần thợ Nails !!!! Hire a NAIL TECHNICIAN
TRƯỜNG THẨM MỸ ( Nhận đổi bằng cho tất cả các tiểu...
Premier Nail Bar - Lowa
xxxxxxxxxx
(Clive, IA) - 11 miles
CẦN BÁN TIỆM NAIL
Lucky Nails (Carlisle, IA) - 11 miles
Cần thợ Nails !!!! Hire a NAIL TECHNICIAN
Cần thợ Nails gấp!!!
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online