Iowa
City, State, Zipcode, Phone or Ad ID...
  TRƯỜNG THẨM MỸ (Nhận đổi bằng tất cả các tiểu bang) COSMETOLOGY SCHOOL (Accepting transfer from all states)
Ad ID: 172907  Cập nhật: Feb/15/2024
Là Trường Dạy Nails Tóc Đầu Tiên Của Người Việt Trên Tiểu Bang IOWA. Với Tiêu Chí Người Việt Giúp Đỡ Người Việt Lẫn Nhau.
***Trường Có Các Lớp Nails,Tóc, Facial, Wax, Xăm Thẩm Mỹ V.V..
***Trường Có Các Lớp Học Dài Hạn, Ngắn Hạn Và Đặc Biệt Có Các Lớp Đào Tạo Từ Xa Mà Các Bạn Chỉ Cần Ghi Danh Mà Không Cần Tới Trường V.V.V .
***Trường có nhận đổi bằng Nail, Tóc các tiểu bang khác trên nước Mỹ và đặc biệt có lớp GED (bằng highschool) cho nhiều tiểu bang.
*** Giúp đổi bằng và lấy bằng ở KY.
Xin Vui Lòng Liên Lạc Với Cô Kathy Phone ☎ .
The First Vietnamese Cosmetology School in the State of IOWA. With the Criteria of Vietnamese Helping Each Other.
***School offers classes for Nails, Hair, Facial, Waxing, Cosmetic Tattooing, etc.
***School offers Long-term, Short-term classes and especially offers Distance Learning classes that you can enroll without coming to school, etc.
***School accepts transfer for Nail and Hair licenses from other states in the US and especially offers GED (high school diploma) classes for many states.
***Assistance with license transfer and obtaining a license in KY.
Please contact Ms. Kathy at Phone ☎ .


The Nail Tech
1321 E Euclid Ave
Des Moines, IA 50316
Phone ☎
FACEBOOK
[ Subscribe - thông báo khi có quảng cáo mới ]
TRƯỜNG THẨM MỸ (Nhận đổi bằng tất cả các tiểu bang)
Cần Thợ Nails
SITE MENU

ĐĂNG QUẢNG CÁOPOST NEW AD ĐĂNG NHẬPLOGIN ACCOUNT LIÊN HỆCONTACT US HỎI ĐÁPQUESTIONS & ANSWERS DANH BẠYELLOWPAGES HỌC NAILLICENSE RENEWAL PHOTO VIDEO TẠM LƯU (0)❤️SAVED AD (0)
LANGUAGE
TIẾNG VIỆT Vietnamese TIẾNG ANHEnglish

Terms of use | Privacy policy
©2007-2021 BaoNail Online